YazıBoyutu

Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Adobe Flash player Edinin

Hata
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:121. Error 9: Invalid character

Yeni Web Portal?m?za Ta??n?yoruz...

Tapu ve Kadastro Genel Mdrl?'nce haz?rlanan yeni web portal?m?za ta??n?yoruz...

Ta??nma i?lemi sresince her iki site al???r durumda kalacak olup, siteye ye giri?leri blm kapat?lacakt?r. Blge Mdrl?mzn ba?l? birimler ile ye giri?i yap?lmak suretiyle olu?turulan ileti?imi ve Ta??nmaz ara?t?rma birimince gnderilen yaz??malar?n ekleri bu tarihten itibaren ba?l? mdrlklerin @tkgm.gov.tr uzant?l? eposta adreslerine gnderilecektir. Ltfen Sivas Tapu ve Kadastro XX. Blge Mdrl?'n bu tarihten itibaren www.tkgm.gov.tr/sivas adresinden tekip ediniz.

 

KURUMSAL B?LG?LER

YNET?M & PERSONEL

KURUMSAL ??LEMLER

EN OK OKUNANLAR

BLGEM?ZDEN RES?MLER

No images

ANLIK ?STAT?ST?KLER

Şu anda 9 konuk çevrimiçi

S?TE ?? ARAMA

Copyright (c) 2009 Veysel YCE - Teknik Destek: Turhal